مهدی رحمتی در اوج دوران ورزشی خود از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد و کی‌روش هم هیچ‌گاه او را نبخشید تا وی دیگر رنگ پیراهن تیم ملی را نبیند اما علی کفاشیان در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید که حقیقت چیز دیگری بود. بخش‌هایی از این مصاحبه را تماشا کنید….

مهدی رحمتی در اوج دوران ورزشی خود از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد و کی‌روش هم هیچ‌گاه او را نبخشید تا وی دیگر رنگ پیراهن تیم ملی را نبیند اما علی کفاشیان در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید که حقیقت چیز دیگری بود. بخش‌هایی از این مصاحبه را تماشا کنید.