واکنش بازیگر معروف سریال پایتخت از انتشار عکس های سارا و نیکا در فضای مجازی که حواشی به دنبال داشت.

واکنش بازیگر معروف سریال پایتخت از انتشار عکس های سارا و نیکا در فضای مجازی که حواشی به دنبال داشت.