رضا گوران کارگردان تئاتر و سینما است.
از آثار او می‌توان به فیلم «سرکوب» و نمایش های «یرما» و «مرداب روی بام» اشاره کرد.

رضا گوران کارگردان تئاتر و سینما است. از آثار او می‌توان به فیلم «سرکوب» و نمایش های «یرما» و «مرداب روی بام» اشاره کرد.