پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفت‌وگویی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی طرح موسوم به «معامله‌ی قرن»، راهکار جمهوری اسلامی برای حل مسئله‌ فلسطین را بررسی کرده است….

 پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفت‌وگویی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی طرح موسوم به «معامله‌ی قرن»، راهکار جمهوری اسلامی برای حل مسئله‌ فلسطین را بررسی کرده است.