در اسفند سال ۱۳۷۹ و در روزهایی که هم امیر عابدینی و هم عباس انصاری‌فرد ادعای مدیرعاملی پرسپولیس را داشتند، ۹ بازیکن پرسپولیس به دعوت انصاری‌فرد به یک مهمانی رفتند و علی پروین که سرمربی پرسپولیس بود و به نوعی رابطه خوبی با عابدینی داشت، این بازیکنان را …

در اسفند سال ۱۳۷۹ و در روزهایی که هم امیر عابدینی و هم عباس انصاری‌فرد ادعای مدیرعاملی پرسپولیس را داشتند، ۹ بازیکن پرسپولیس به دعوت انصاری‌فرد به یک مهمانی رفتند و علی پروین که سرمربی پرسپولیس بود و به نوعی رابطه خوبی با عابدینی داشت، این بازیکنان را از پرسپولیس اخراج کرد و دلیل این تصمیم را مسائل فنی اعلام کرد. ادموند بزیک بازیکن سال‌های پیش پرسپولیس روایت اخراج خود و ۸ پرسپولیسی دیگر از این تیم در دوره علی پروین را تعریف کرد.