به گزارش شمانیوز، مهدی طارمی در یکی از بازی های پورتو با اهدای پیراهن خود به دختر هوادار باعث روانه شدن موج تشویق به سمت خود شد.
این دختر در جایی که پرچم ایران به دست گرفته اند نوشته ای دارد که می گوید تی شرتت را به من بده و بعد از گرفتن لباس مهدی آن…

به گزارش شمانیوز، مهدی طارمی در یکی از بازی های پورتو با اهدای پیراهن خود به دختر هوادار باعث روانه شدن موج تشویق به سمت خود شد.
این دختر در جایی که پرچم ایران به دست گرفته اند نوشته ای دارد که می گوید تی شرتت را به من بده و بعد از گرفتن لباس مهدی آن را می بوسد و گریه می کند.برخی گفته اند این دختر پرتغالی است و برخی می گویند ایرانی مقیم پرتغال است.