حوادث رکنا: راننده و دیگر سرنشین یک خودروی لوتوس پس از تصادف دچار آسیب جسمی شدند.

حوادث رکنا: راننده و دیگر سرنشین یک خودروی لوتوس پس از تصادف دچار آسیب جسمی شدند.