شاهزاده های آل سعود که از سوی محمد بن سلمان در بازداشت به سر برده و یا به حاشیه رانده شده اند برای لابی علیه ولیعهد در واشنگتن تلاش می کنند….

شاهزاده های آل سعود که از سوی محمد بن سلمان در بازداشت به سر برده و یا به حاشیه رانده شده اند برای لابی علیه ولیعهد در واشنگتن تلاش می کنند.