شبنم مقدمی در مراسم خاکسپاری زنده یاد امین تارخ گفت: نمی توان با چنین بزرگی به همین راحتی خداحافظی کرد.

شبنم مقدمی در مراسم خاکسپاری زنده یاد امین تارخ گفت: نمی توان با چنین بزرگی به همین راحتی خداحافظی کرد.