منچسترسیتی با دبل و درخشش ارلینگ هالند در نهایت ۵-۰ مقابل کپنهاگن پیروز شد.

منچسترسیتی با دبل و درخشش ارلینگ هالند در نهایت ۵-۰ مقابل کپنهاگن پیروز شد.