حال و هوای مردم کرمان پای صندوق های رای در گلزار شهدای کرمان و کنار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی را مشاهده کنید.

حال و هوای مردم کرمان پای صندوق های رای در گلزار شهدای کرمان و کنار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی را مشاهده کنید.