رسانه‌ها گزارش دادند مسیر M4 به صورت رسمی بازگشایی شده است؛ مسیری که شمال شرق سوریه را به غرب و مناطق مرکزی این کشور متصل می‌کند. تروریست‌های وابسته به ترکیه در منطقه «رأس العین» ۸۰ کیلومتر از این بزرگراه را در اشغال خود دارند. مق…

رسانه‌ها گزارش دادند مسیر M4 به صورت رسمی بازگشایی شده است؛ مسیری که شمال شرق سوریه را به غرب و مناطق مرکزی این کشور متصل می‌کند. تروریست‌های وابسته به ترکیه در منطقه «رأس العین» ۸۰ کیلومتر از این بزرگراه را در اشغال خود دارند. مقرر شده است که این بزرگراه به تردد شهروندان و حمل‌ونقل تجاری اختصاص داده شود.