رکنا: در پی احتمال وقوع سیل در برخی روستاها در شهرهای مختلف استان کرمان و هرمزگان، مدیریت بحران اقدام به تخلیه روستاها کرده است. با توجه به این که حجم آب فراوانی از جنوب کرمان وارد سد استقلال می‌شود، تخلیه فوری روستاهای در مسیر جریان آب انجام گرفت….

رکنا: در پی احتمال وقوع سیل در برخی روستاها در شهرهای مختلف استان کرمان و هرمزگان، مدیریت بحران اقدام به تخلیه روستاها کرده است. با توجه به این که حجم آب فراوانی از جنوب کرمان وارد سد استقلال می‌شود، تخلیه فوری روستاهای در مسیر جریان آب انجام گرفت.