آتش سوزی در کالیفرنیا به بزرگترین تاسیسات رادیو و تلویزیون این منطقه رسیده و هزار منزل مسکونی را در لس آنجلس تهدید می‌کند.

آتش سوزی در کالیفرنیا به بزرگترین تاسیسات رادیو و تلویزیون این منطقه رسیده و هزار منزل مسکونی را در لس آنجلس تهدید می‌کند.