بازیکن پرتغالی سپاهان که همراه این تیم برای برگزاری اردوی آماده سازی پیش فصل به ترکیه سفر کرده از یک کلوپ در استانبول با 5 زن بیرون می آید و این اتفاق از سوی باشگاه سپاهان تکذیب می شود!…

بازیکن پرتغالی سپاهان که همراه این تیم برای برگزاری اردوی آماده سازی پیش فصل به ترکیه سفر کرده از یک کلوپ در استانبول با 5 زن بیرون می آید و این اتفاق از سوی باشگاه سپاهان تکذیب می شود!