فیلم «انتقام» (Vengeance) داستانی مفرح و طنزآمیز دربارۀ تحقیقات یک روزنامه‌نگار نیویورکی پیرامون قتل یک دختر اهل تگزاس است. تفاوت‌های فرهنگی و کنایه‌ها و طعنه‌های سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین عناصر جذابیت و طنز این فیلم را شکل داده‌اند….

فیلم «انتقام» (Vengeance) داستانی مفرح و طنزآمیز دربارۀ تحقیقات یک روزنامه‌نگار نیویورکی پیرامون قتل یک دختر اهل تگزاس است. تفاوت‌های فرهنگی و کنایه‌ها و طعنه‌های سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین عناصر جذابیت و طنز این فیلم را شکل داده‌اند.