ویدئویی عجیب از رگبار هوایی با کلاشینکف در حمایت از یک کاندیدا در خوزستان را مشاهده می کنید.

ویدئویی عجیب از رگبار هوایی با کلاشینکف در حمایت از یک کاندیدا در خوزستان را مشاهده می کنید.