آنتونیا شرکا، منتقد سینما، درباره فیلم سینمایی «شنای پروانه» در جشنواره فیلم فجر امسال گفت: فیلم سینمایی «شنای پروانه» از آن فیلم هایی است که قطعا در اکران عمومی مانند «ابد و یک روز» طرفدار بسیاری پیدا می کند….

آنتونیا شرکا، منتقد سینما، درباره فیلم سینمایی «شنای پروانه» در جشنواره فیلم فجر امسال گفت: فیلم سینمایی «شنای پروانه» از آن فیلم هایی است که قطعا در اکران عمومی مانند «ابد و یک روز» طرفدار بسیاری پیدا می کند.