لحظه هدف قرار دادن محل سکونت نخست وزیر عراق، توسط یک شهروند ضبط شده است که این حمله بوسیله پهپاد بمب گذاری شده در ساعت ۲ و ۲۴ دقیقه بامداد به وقت بغداد رخ داد.

لحظه هدف قرار دادن محل سکونت نخست وزیر عراق، توسط یک شهروند ضبط شده است که این حمله بوسیله پهپاد بمب گذاری شده در ساعت ۲ و ۲۴ دقیقه بامداد به وقت بغداد رخ داد.