تهران-ایرنا- دفتر خانم پلوسی روز یکشنبه و بدون اشاره به نام تایوان اعلام کرد او در راس یک هیئت از نمایندگان کنگره از کشورهای سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن دیدار خواهد کرد….

تهران-ایرنا- دفتر خانم پلوسی روز یکشنبه و بدون اشاره به نام تایوان اعلام کرد او در راس یک هیئت از نمایندگان کنگره از کشورهای سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن دیدار خواهد کرد.