فکر کن الان کرونا گرفتی (فیلم)

تو این شرایط کی میتونه کمکت کنه؟!

تو این شرایط کی میتونه کمکت کنه؟!