سیاوش یزدانی مدافع تیم استقلال از این تیم کنار گذاشته شد.

سیاوش یزدانی مدافع تیم استقلال از این تیم کنار گذاشته شد.