اقتصادنیوز: زلزله‌ای به بزرگی 4 ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین و طول جغرافیایی ۵۷.۳۲ و عرض جغرافیایی ۳۱.۵۵ شهر راور کرمان را لرزاند.

اقتصادنیوز: زلزله‌ای به بزرگی 4 ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین و طول جغرافیایی ۵۷.۳۲ و عرض جغرافیایی ۳۱.۵۵ شهر راور کرمان را لرزاند.