زلزله ای به قدرت سه ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین بجنورد را لرزاند.

زلزله ای به قدرت سه ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین بجنورد را لرزاند.