اقتصادنیوز: طبق گفته منابع خبری، پنجشنبه شب صدای آژیر خطر در جولان و الجلیل اشغالی به صدا درآمد.

اقتصادنیوز: طبق گفته منابع خبری، پنجشنبه شب صدای آژیر خطر در جولان و الجلیل اشغالی به صدا درآمد.