گردانهای القسام تل‌آویو و شهرکهای اسرائیلی واقع در مرکز فلسطین اشغالی را هدف حملات راکتی قرار دادند.

گردانهای القسام تل‌آویو و شهرکهای اسرائیلی واقع در مرکز فلسطین اشغالی را هدف حملات راکتی قرار دادند.