معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: تمام مقاطع تحصیلی استان به‌غیر از فیروزکوه با توجه به افزایش آلودگی هوا فردا دوشنبه غیر حضوری خواهد بود….

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: تمام مقاطع تحصیلی استان به‌غیر از فیروزکوه با توجه به افزایش آلودگی هوا فردا دوشنبه غیر حضوری خواهد بود.