عصر امروز در پی تصادف یک دستگاه خودروی نیسان با پژو 405، متاسفانه 7 نفر از اعضای یک خانواده در محور میناب به سیریک، در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند. …

عصر امروز در پی تصادف یک دستگاه خودروی نیسان با پژو 405، متاسفانه 7 نفر از اعضای یک خانواده در محور میناب به سیریک، در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.