فرماندار فیروزکوه از فوت ۶ نفر در پی وقوع سیل در این شهرستان خبر داد.

فرماندار فیروزکوه از فوت ۶ نفر در پی وقوع سیل در این شهرستان خبر داد.