فرماندار فیروزکوه از فوت 6 نفر در پی وقوع سیل در این شهرستان خبر داد.

فرماندار فیروزکوه از فوت 6 نفر در پی وقوع سیل در این شهرستان خبر داد.