در ناآرامی‌های شب ۳۰ شهریور در برخی از شهر‌های کشورمان شاهد کشته شدن ۱۷ نفر بودیم.

در ناآرامی‌های شب ۳۰ شهریور در برخی از شهر‌های کشورمان شاهد کشته شدن ۱۷ نفر بودیم.