این روزها سر هر کوچه و میدان یک موکب است و چند لیوان و کلی هم ترافیک! اما خب شربت نذری در هر صورت طرفداران زیادی دارد، روزنامه خراسان در مطلبی به فوت و فن‌های ساخت شربت نذری پرداخته است….

این روزها سر هر کوچه و میدان یک موکب است و چند لیوان و کلی هم ترافیک! اما خب شربت نذری در هر صورت طرفداران زیادی دارد، روزنامه خراسان در مطلبی به فوت و فن‌های ساخت شربت نذری پرداخته است.