فرمانده یگان امنیت سپاه روح الله استان مرکزی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

فرمانده یگان امنیت سپاه روح الله استان مرکزی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.