جوان ۲۱ ساله‌ به واسطه ترس ناشی از وقوع زلزله از طبقات بالای یک ساختمان در کیش به پایین پرتاب و دچار خونریزی مغزی خونریزی شد.

جوان ۲۱ ساله‌ به واسطه ترس ناشی از وقوع زلزله از طبقات بالای یک ساختمان در کیش به پایین پرتاب و دچار خونریزی مغزی خونریزی شد.