پژمان جمشیدی فوتبالیست و بازیگر، تنها چهره ورزشی است که در عرصه بازیگری ماندگار شده و البته حضور موفقی در سینما و تلویزیون داشته.

پژمان جمشیدی فوتبالیست و بازیگر، تنها چهره ورزشی است که در عرصه بازیگری ماندگار شده و البته حضور موفقی در سینما و تلویزیون داشته.