ممکن است شنیده باشید که کارشناسان به بزرگسالان روزانه 15 دقیقه فعالیت متوسط برای سالم ماندن را توصیه می کنند، شنا راهی عالی برای کار کردن کل بدن و سیستم قلبی عروقی است و برابر با دویدن کالری می سوزاند با این تفاوت که روی استخوان ها و مفاصل شما هیچ تاثی…

ممکن است شنیده باشید که کارشناسان به بزرگسالان روزانه 15 دقیقه فعالیت متوسط برای سالم ماندن را توصیه می کنند، شنا راهی عالی برای کار کردن کل بدن و سیستم قلبی عروقی است و برابر با دویدن کالری می سوزاند با این تفاوت که روی استخوان ها و مفاصل شما هیچ تاثیری ندارد.