فهرست مشمولان سبد کالا به وزارت صنعت رسید
فهرست مشمولان سبد کالا به وزارت صنعت رسید

شهریاریها :یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته فهرست جدیدی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است، گفت: بر اساس فهرست جدید 5 میلیون نفر دیگر از سرپرستان خانوار مشمول دریافت سبد کالا شدند که از هفته آینده، می […]

IMG09592072شهریاریها :یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته فهرست جدیدی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است، گفت: بر اساس فهرست جدید 5 میلیون نفر دیگر از سرپرستان خانوار مشمول دریافت سبد کالا شدند که از هفته آینده، می توانند سبد کالای خود را دریافت کنند.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارایه فهرست جدیدی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بر اساس این فهرست جدید، 5 میلیون نفر از سرپرستان خانواری که در نوبت اول ارایه سبد کالایی مشمول دریافت این هدیه دولت نشده بودند، سبد کالا دریافت می کنند.

5 میلیون سرپرست خانوار جدید سبد کالا می گیرند

وی افزود: بر این اساس، جامعه هدف دریافت کننده سبد کالا در نوبت اول، به 16 میلیون سرپرست خانوار می رسد. این در حالی است که پیش از این، 11 میلیون سرپرست خانوار مشمول دریافت این سبد کالا شده بودند که تاکنون 7 میلیون سرپرست خانوار، سبد کالای حمایتی خود را دریافت کرده اند.

به گفته وی، بعد از بروز برخی اعتراضات از سوی سرپرستان خانوار مبنی بر اینکه آنها نیز شرایط دریافت سبد کالا را دارند، دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد که با بررسی بیشتر، چنانچه افرادی مشمول دریافت سبد می شوند را شناسایی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند که پس از این بررسی، 5 میلیون سرپرست خانوار مشمول شدند.

7 میلیون سرپرست خانوار تاکنون سبد کالا گرفته اند

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 4 میلیون از سرپرستان خانواری که در اعلام اول، مشمول دریافت سبد کالا شده بودند، هنوز برای دریافت سبد کالای خود مراجعه نکرده اند و البته دولت تا پایان اسفندماه به آنها مهلت داده است تا با مراجعه به مراکز توزیع منتخب، سبد کالای خود را دریافت کنند.

اعلام سامانه جدید برای حصول اطمینان مشمولان جدید از دریافت سبد کالا

وی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طی روزهای آینده شماره تلفن و سامانه ای را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن، افرادی که تاکنون مشمول دریافت سبد کالا نشده اند، می توانند شماره ملی خود را مجدد وارد کرده و مطمئن شوند که سبد کالا به آنها تعلق می گیرد.

ارایه نوبت دوم سبد کالا در سال 92 بعید است

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر اینکه نوبت دوم سبد کالای حمایتی دولت، چه زمانی توزیع خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف دریافت کننده نوبت اول سبد کالا به 16 میلیون سرپرست خانوار ارتقا یافته است، تمام 1500 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای ارایه دو سبد کالا در سال 92، هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این در شرایطی است که چنانچه قرار باشد نوبت دوم سبد کالا به مردم ارایه شود، حتما دولت باید بودجه ای معادل 1500 میلیارد تومان دیگر را نیز در اختیار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

این مقام مسئول تاکید کرد: بعید به نظر می رسد که دولت بتواند نوبت دوم سبد کالا را در سال 92 توزیع کند، چراکه هنوز در خصوص بودجه آن تصمیم گیری نشده است و البته دولت با محدودیت هایی مواجه است.

8 میلیون سرپرست متمکن خانوار هم سبد کالا گرفتند

وی ادامه داد: هدف رئیس جمهور از اعلام ارایه سبد کالا، حمایت از اقشار آسیب پذیر بود، در حالیکه بنا به برخی مسائلی که پیش آمد، دولت مجبور شد به برخی افرادی که از تمکن مالی برخوردار هستند هم سبد کالایی بدهد، در حالیکه جامعه هدف این گونه تعریف نشده بود و شرایط باید به گونه ای پیش می رفت که 15 میلیون سرپرست خانوار، طی دو مرحله سبد کالا دریافت کنند، نه اینکه تمامی این 15 میلیون سرپرست، یکجا و در یک نوبت سبد کالا بگیرند و باز هم منتظر ارایه سبد دوم باشند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برای ارایه نوبت دوم سبد کالا حتما اقشار آسیب پذیر را مورد توجه قرار خواهد داد و به سایر افراد متمکن، سبد ارایه نخواهد کرد.

به گفته وی، قرار بود که دو نوبت سبد کالا از سوی دولت توزیع شود که در هر نوبت، 8 میلیون سرپرست خانوار سبد بگیرند، در حالیکه اکنون در یک نوبت، 16 میلیون سبد کالا توزیع خواهد شد.