فهرست مشترک عربی در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) اعلام کرد که از هر دولت اسرائیلی که الحاق اراضی فلسطین به اراضی اشغالی را در چارچوب طرح آمریکایی “معامله قرن” تایید کند، حمایت نمی‌کند….

فهرست مشترک عربی در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) اعلام کرد که از هر دولت اسرائیلی که الحاق اراضی فلسطین به اراضی اشغالی را در چارچوب طرح آمریکایی “معامله قرن” تایید کند، حمایت نمی‌کند.