نخست وزیر فنلاند اعلام کرد کشورش علاقه ای به میزبانی تسلیحات هسته ای یا پایگاه های نظامی ناتو ندارد.

نخست وزیر فنلاند اعلام کرد کشورش علاقه ای به میزبانی تسلیحات هسته ای یا پایگاه های نظامی ناتو ندارد.