فلج‌شدن دوبلور پیشکسوت ایران به دلیل اشتباه پزشکان آلمانی
فلج‌شدن دوبلور پیشکسوت ایران به دلیل اشتباه پزشکان آلمانی

شهریاریها «شهاب عسگری» دوبلور پیشکسوت در خصوص بیماری و جراحی‌اش درگفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: حدود 2 سالی در آلمان به سر می‌بردم و تازه به ایران برگشتم. وی افزود: رگ گردن من دچار مشکل شد و پزشکان کشور آلمان تشخیص گذاشتن فنری کنار رگ را دادند. این بازیگر تصریح کرد: به خاطر اشتباه یک […]

13920602000200_PhotoAشهریاریها «شهاب عسگری» دوبلور پیشکسوت در خصوص بیماری و جراحی‌اش درگفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: حدود 2 سالی در آلمان به سر می‌بردم و تازه به ایران برگشتم.

وی افزود: رگ گردن من دچار مشکل شد و پزشکان کشور آلمان تشخیص گذاشتن فنری کنار رگ را دادند.

این بازیگر تصریح کرد: به خاطر اشتباه یک پزشک آلمانی ستون فقراتم عفونت کرد و کیستی در اولین مهره ستون فقرات جمع شد.

این دوبلور پیشکسوت سیما اظهار داشت: با رخ دادن این اتفاق حدود 45 درصد از سمت راست و چپ بدنم فلج شد.