حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در مورد پرداخت غرامت ایران در جنگ تحمیلی گفت: برخی مسئولان کشور آمدند و توجیهاتی را مطرح کردند. من یادم است که یکی از وزرای خارجه سابق که نام نمی‌برم گفت یک صندوقی تشکیل دهید و کشورها در آن پول بگذارند و بعد از آن صندوق این غرامت د…

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در مورد پرداخت غرامت ایران در جنگ تحمیلی گفت: برخی مسئولان کشور آمدند و توجیهاتی را مطرح کردند. من یادم است که یکی از وزرای خارجه سابق که نام نمی‌برم گفت یک صندوقی تشکیل دهید و کشورها در آن پول بگذارند و بعد از آن صندوق این غرامت داده شود و می‌خواست توجیه کند. در صورتی که واقعیت قضیه این است که [غرامت ایران] نه حق آن سیاستمدار است نه دیپلمات؛ حق ملت است. / اعتماد آنلاین