روزنامه اصلاح‌طلب هم میهن نسبت به افزایش فقر در جامعه هشدار داده است.

روزنامه اصلاح‌طلب هم میهن نسبت به افزایش فقر در جامعه هشدار داده است.