فعال‌سازی ستادهای معاینه فنی خودرو در البرز
فعال‌سازی ستادهای معاینه فنی خودرو در البرز

شهریاریها : علی یعقوبی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی مراکز معاینه فنی در این استان اظهار داشت: مراکز معاینه فنی خودرو باید براساس قوانین و ضوابط کار کرده و اعمال قانون کنند. وی ادامه داد: متأسفانه در برخی از موارد مشاهده می‌شود که برخی از این مراکز بدون در نظر گرفتن وظایفی مهمی که […]

13910418000255_PhotoAشهریاریها : علی یعقوبی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی مراکز معاینه فنی در این استان اظهار داشت: مراکز معاینه فنی خودرو باید براساس قوانین و ضوابط کار کرده و اعمال قانون کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی از موارد مشاهده می‌شود که برخی از این مراکز بدون در نظر گرفتن وظایفی مهمی که بر عهده دارند به خودروها معاینه فنی داده در حالی که آن خودرو مجوز دریافت معاینه فنی را ندارد.

این مسئول ادامه داد: این مراکز موظف هستند وظایف تعریف شده را در قالب قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به درستی اجرایی کنند.

یعقوبی تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی مراکز فنی خودرو کاهش صدمات به محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و کاهش تلفات جانی و خسارات مالی در اثر نقص فنی خودروها می‌باشد.

وی گفت: در این راستا و به منظور اهمیت موضوع، ستادهای معاینه فنی ظرف مدت یک‌ ماه باید بر اساس آئین‌نامه شهرداری‌ها فعال شوند.

مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز گفت: براساس تمهیدات اندیشیده شده عملکرد این ستادها به دبیرخانه شورای ترافیک ارسال خواهد شد.

یعقوبی با اعلام اهمیت فعالیت مراکز فنی خودرو تأکید کرد: نظارت و کنترل دقیقی بر فعالیت این گونه مراکز انجام خواهد شد و با مراکزی که کم‌کاری کنند برخورد می‌شود.

یعقوبی خاطرنشان کرد: مراکز فنی خودرو باید در فرصت اعلام شده نسبت به وضعیت مراکز معاینه فنی خود اقدام کرده و مشکلات فنی خود را مرتفع نمایند.

وی تأکید کرد: البته اقدامات مهمی به منظور جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده در سطح شهر انجام شده است.

یعقوبی گفت: در این راستا راهور به منظور جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده، فرسوده و خودروهای فاقد معاینه فنی به طوری جدی وارد عمل شده است.