معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: امروز ۹۲۰ خانم قاضی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و جذب بانوان قاضی ادامه دارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: امروز ۹۲۰ خانم قاضی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و جذب بانوان قاضی ادامه دارد.