معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۳۰۳ کانون محیط زیست در ۲۲ منطقه و ۳۴ خانه محیط زیست در ۱۶ منطقه در حال فعالیت هستند. تا قبل از همه‌گیری کرونا حدود ۵۰۰۰ نفر در کانون‌ها و خانه‌های محیط‌زیست محلات ک…

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۳۰۳ کانون محیط زیست در ۲۲ منطقه و ۳۴ خانه محیط زیست در ۱۶ منطقه در حال فعالیت هستند. تا قبل از همه‌گیری کرونا حدود ۵۰۰۰ نفر در کانون‌ها و خانه‌های محیط‌زیست محلات کلانشهر تهران عضو بودند.