معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر صنعتگر صنایع دستی در حوزه‌های مختلف در شهرستان‌ها فعال بوده و شناسامه‌دار هستند….

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر صنعتگر صنایع دستی در حوزه‌های مختلف در شهرستان‌ها فعال بوده و شناسامه‌دار هستند.