افشین حبیب‌زاده با اشاره به فعالیت پروژه‌های نیمه تمام شهری از عدم توقف این پروژه‌ها در ایام کرونایی خبر داد.

افشین حبیب‌زاده با اشاره به فعالیت پروژه‌های نیمه تمام شهری از عدم توقف این پروژه‌ها در ایام کرونایی خبر داد.