سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین اظهار داشت:باتوجه به تصمیمات متخذه در چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و همچنین مصوبه نوزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای استان ، مبنی بر فعالیت صنوف بر اساس میزان خطر شیوع ویرو…

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین اظهار داشت:باتوجه به تصمیمات متخذه در چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و همچنین مصوبه نوزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای استان ، مبنی بر فعالیت صنوف بر اساس میزان خطر شیوع ویروس کووید ۱۹ ، آغاز به فعالیت صنوف کم خطر مستلزم دریافت کد مجوز فعالیت از وزارت بهداشت می باشد.