فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب رستمکلا تحت نظر یک مدیر جوان انجام می‌شود.

فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب رستمکلا تحت نظر یک مدیر جوان انجام می‌شود.