فضای شهری برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها مهیاست
فضای شهری برای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها مهیاست
حسن رنجبرگفت:شهرداری باغستان فضای متناسب شهری را جهت برگزاری انتخابات پرشور و سالم فراهم کرده است.

به گزارش شهریاریها ، حسن رنجبر شهردار باغستان اظهار داشت:  آنچه مهم است حضور و مشارکت مردم در انتخابات است و در این زمینه قطعا شهرداری باغستان همگام با سایر ارگان‌ها و ادارات شهر در جهت جلب حضور حداکثری مردم در انتخابات فعالیت می‌کند.

او افزود: طبیعی است که برگزاری انتخابات سالم به افزایش همیاری و همدلی همه مردم، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط وابسته است و در این ارتباط شهرداریها وظیفه دارد مکان‌هایی را برای تبلیغات کاندیدا‌ها آماده کنند.

شهردارباغستان با بیان این که شهرداری فضای متناسب شهری را جهت برگزاری انتخابات پرشور و سالم فراهم ساخته است، ادامه داد: ضوابط تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی به صورت دقیق و کامل در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص شده است.

او ضمن درخواست از نامزد‌های انتخاباتی درجهت حفظ و صیانت از اموال عمومی ونصب نکردن تبلیغات در فضا‌های غیرمجاز افزود: تیم نظارتی تبلیغات انتخاباتی با حضورنمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و شهرداری ضمن نظارت بر انجام تبلیغات صحیح نامزد‌های انتخاباتی درصورت مشاهده تبلیغات غیرمجاز اقدامات قانونی اعمال خواهند کرد.

شهردارباغستان ادامه داد: شهرداری برای نظافت و پیرایش شهری و حذف نازیبایی‌های محیط شهری هزینه‌های فراوانی کرده و نصب تبلیغات در مکان‌های غیرمجاز علاوه بر خسارت به منظر شهری برای شهر و شهروندان هزینه‌های سنگینی دربردارد که باید با انجام تبلیغات در مکان‌های مجاز از ایجاد هزینه‌های اضافی برای بیت المال و شهروندان جلوگیری شود.

رنجبراظهارکرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو و برای جمع آوری تبلیغات غیر قانونی انتخاباتی، تعداد گشت‌های بازرسی در محلات شهر افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تاکید کرد: کار پاکسازی شهر در زمان قانونی شروع خواهد شد و در این راستا انسجام و هماهنگی و بکارگیری امکانات جهت پاکسازی کامل موارد تبلیغات انتخاباتی صورت می‌پذیرد و صبح روز رای گیری تمامی تبلیغات انتخاباتی بخصوص تبلیغات صورت گرفته در اطراف مراکز رای گیری به صورت کامل پاک سازی و جمع آوری می‌شود.

  • منبع خبر : برنا